מאת:                               Moshe Schcolnik [mussa04@gmail.com]

נשלח:                              יום חמישי 08 אוקטובר 2015 11:49

אל:                                   ברור חיל - מזכירות

נושא:                               גשם

 

1

06/10/2015

9.8

2

07/10/2015

5.6

 

--

בברכה
משה שקולניק