קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

דגם l
T דגם
החל מ- 138 מ"ר עד 210 מ"ר: שיווק הפרוייקט
ישראל גרונוורג: 6992713 052 מנהל שיווק ומכירות
משרד אירוח ומכירות בקיבוץ: 6803544 08 פקס: 6803302 08
E-MAIL: arhava2@brorhail.org.il
גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ