קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

ניתן לתרום לצדקה

ניתן לתרום לצדקה בשקיות סגורות ולהכניס בתאים הנמצאים במרפסת האחורית של מחסן הבגדים.

תודה מלכה נצר


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ