קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה מגד"ש סעד

אין לקחת מפרי שדות הגד"ש - הם שייכים לידיים פרטיות.

ראו נתבקשתם לא לגשת לשדות.

ב ב ר כ ה

צוות גד"ש - סעד


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ