קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

ראש השנה תשע"ב

השנה תתקיימנה תפילות בראש השנה וביום כיפור בבית הכנסת בקיבוץ.

אנו מבקשים מהמתפללים לאשר את בואם עד סוף אוגוסט לטלפון 3665 - מזכירות.

ב ב ר כ ה אברהם שנפלד


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ