קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה בעניין השידורים האנלוגיים

הפסקת השידורים האנלוגיים של הוט נדחית בשבוע ותבוצע ב- 25/12.

אילן שניידר


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ