קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה מהמרפאה

לכל באי המרפאה לביקור רופא - נא הצטיידו בכרטיס המגנטי של קופת חולים.

ב ב ר כ ה

נאווה - אחות


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ