קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה לכלל הציבור

בעוד כשבוע למשך חודש יתקיימו עבודות תשתית והכנסת קו מים ראשי ממרכזיית הטלפונים עד בית הכנסת.

לתשומת לב כולם!

סיימון גוטרי


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ