קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

מים - חשוב מאוד!

ע"מ לקבל הקצבת מים ע"פ החוק החדש יש להביא צילום תעודת זהות + ספח בימים הקרובים למזכירות .

ב ב ר כ ה

מ.טכנית

חשוב לא פחות- המזכירות הטכנית לשרותכם כל יום למעט שישי וערבי חג בין השעות 8 - 15:30.


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ