קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

תעודות זהות - למזכירות

תושבים חברים ושוכרי דירות - הנכם מתבקשים להביא תעודות זהות למזכירות לצורך חישוב היטל בצורת.

מ. טכנית

נ. ב. חברי השכונה לא צרכים להביא את ת.ז. שלהם כי ההתחשבנות שלהם מול המועצה.


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ