קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה מהתברואה
פח אשפה נסיוני לקופסאות שימורים בלבד- ממוקם ליד תחנת הילדים .

אנא השתמשו בו.

יעיש סעדה - תברואן

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ