קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה מהתברואה של ברור חיל
יש להשליך צינצנות בקבוקים וכל כלי הזכוכית בפח המיחזור הנמצא ליד פח הפחיות, המתקן ליד תחנת האוטובוס ברחבה הגדולה.

לתשומת לבכם

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ