קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

נמצא צרור מפתחות
נמצא צרור מפתחות - ניתן לקבלן על פי סימנים אצל אריאלה לוי
נייד 054-6746078

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ