קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

מיחזור בגדים
ליד מיכלי האשפה במרכז הקיבוץ(מול חג'בי) עומד מיכל למיחזור בגדים.
הנכם מוזמנים להשליך בגדים ( כאלה שכבר לא בשימושכם) למיכל זה.
התברואן

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ