קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

אגרת טלוויזיה

חברים גמלאים- אשר קיבלו הודעה מרשות השידור בגין אגרת טלוויזיה, פרוש ההודעה שכרגע לא משלמים אגרה עד להודעה אחרת.

חיה


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ