קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

קרן גרשוני
למתעניינים -על לוח המודעות ( ליד הדאר) מתפרסמת הודעה בדבר מלגות.
יש לפנות לאריה קוטלר.

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ