קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

מזל טוב
מזל טוב לזיוה ואברהם שנפלד להולדת הנכד בן ליואב .
בריאות ואושר
בית ברור חיל

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ