קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

ביטוח בריאות ב"דקלה"
בימים אלה פורסם דף הקשור לביטוח בריאות ב"דקלה" לא לאלו שכבר בתוך הביטוח, אלא לאלה שאינם מבוטחים עדיין.
יש לפנות לחיה רדאי 6803709 בשעות העבודה.

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ