קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

"יחדיו"

 נא לשים לב למודעות:

לוח 1 "חלון זכוכית"

לוח 2 " חלון על הדלת של קופת הבית לשעבר!


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ