קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

פינוי מבנה הלול הישן

30/04/15
הודעה על הריסת הלול הישן
בתחילת חודש יוני מתוכננת הריסת הלול הישן (מבנה הסנדלריה וחשמליה לשעבר).
לכל מי שיש חפצים במחסנים השונים שבמבנה מתבקש לפנותם עד ה-31 למאי.
תודה
סיימון גוטרי
מרכז משק

גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ