קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

הודעה מהארכיון

נא להסתכל בלוח הארכיון ליד הדואר:

נגמר נס חנוכה והתחלנו במיצג חדש,

 ישן ישן ועדיין חדש.

 


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ