קיבוץ ברור חיל
חדשות


חדר רווחה- + מלכית עו"ס 052-7203574 רווחה - דבורה קורצוויל 050-3130399 מרפאה - דוריס 050-3130381

האגודה הקהילתית - ברור חיל-מכרז לחברי ועדת ביקורת

נדרשים שני חברים לועדת הביקורת. ניתן להציג מועמדות עד 10/3/11.

המוענינים יפנו לשמיל טלפונית 052-3964273

בכתב לת.ד. במזכירות או במיל giora_shemi@kfar-aza.org.il


גלריה
כל הזכויות שמורות לקיבוץ ברור חיל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ